Jsme Vám k dispozici NON STOP: +420 732 660 706, dousova.v@seznam.cz

Pohřeb, a vše kolem něj

Jak postupovat při ztrátě Vašeho nejbližšího

Obřadní síň data-lazy-srcset=

Úmrtí doma

Vždy je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce zemřelého (tzv.ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte Vámi zvolenou pohřební službu.

Úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení

Ohledací list vystaví nemocniční lékař a zemřelý je převezen na patologii. Rodinným příslušníkům jsou předány osobní věci zesnulého. Pohřební služba zařizuje potřebné dokumenty a převoz.

Důležité upozornění: Může se stát, že je Vám personálem nebo někým jiným doporučována (někdy i vnucována) konkrétní pohřební služba. Výběr pohřební služby vždy záleží na Vašem rozhodnutí. Mějte na paměti, že i když má nemocnice smluvního partnera na převoz zesnulých, nejste povini sjednat pohřeb u této pohřební služby a pokud Vás někdo nutí jít k této pohřební službě jedná protizákoně, nedejte se.

Je vhodné se v rodině domluvit na těchto údajích

 • kdo bude objednavatelem obřadu
 • kde bude smuteční obřad
 • počet parte
 • množství květinových darů a nápisů na stuhy
 • zda budete chtít řečníka nebo kněze
 • zda potřebujete objednat autobus pro smuteční hosty

Při objednání pohřbu budete potřebovat

 • občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
 • rodný a oddací list zesnulého (je-li k dispozici)
 • oblečení pro zesnulého – přineste sebou do naší kanceláře
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • zálohu na objednané služby

Než navštívíte naši pohřební službu

Pohřební služba data-lazy-srcset=